Повідомте про помилки | Обмін банерами | Напишіть нам   
International Birth Defects Information Systems Вроджені вади - Синдроми - Мальформації - Аномалії
Мета: реабілітація і запобігання вродженим вадам, генетичним порушенням, вродженим аномаліям і порушенням розвитку

Мистецтво Навчання Вагітність

Атаксія-телеангіектазія
(Ataxia - Telangiectasia)

Тетяна Василівна Тіткова
Лікар-невролог
дитячої поліклініки № 3 м. Рівне

Включення:

 • Cиндром Бодер-Седжвіка;
 • Синдром Луї-Бар;
 • Телеангіектазія і атаксія.

Виключення:

 • Атаксія без імунологічного дефіциту;
 • Телеангіектази без імунологічного дефекту;
 • Дефіцит імуноглобуліну А.

Основні критерії:

        Атаксія, телеангіектазії, рецидивуючі інфекції верхніх дихальних шляхів, зниження рівня або відсутність IgA, імунодефіцит.

Клінічні ознаки:

        Перші ознаки з'являються на другому році життя у вигляді порушень ходи ("хода клоуна", "хода півня") з поступовим приєднанням інших ознак: дизартрії, м'язової гіпотонії, дизметрії, інтенційного тремору. Типовим симптомом хвороби є окорухові розлади. У подальшому картину атаксії доповнюють екстрапірамідні розлади з хореоатетозом та паркінсоноподібною симптоматикою. У 50% хворих після 10-річного віку відмічається інтелектуальний регрес.
        Телеангіектазії здебільшого зявляються на 3-5-му роках життя і прогресують з віком, захоплюючи бульбарну кон'юнктиву повіки, крила носа, вуха, інші, переважно відкриті, ділянки шкіри. Згодом з'являються посивіння волосся, атрофічні зміни шкіри, ділянки гіпо- і гіперпігментації.
        Діти відстають у фізичному розвитку. В осіб жіночої статі спостерігаються порушення менструальної функції та фертильності.
        Комбінований імунодефіцит проявляється системною гіпоплазією лімфоїдної тканини лімфовузлів, мигдаликів, тимусу та рецидивуючими важкими рино-сино-бронхолегеневими запальними процесами. Підвищена чутливість пацієнтів до іонізуючої радіації та УФО асоціюється з високим ризиком розвитку пухлин.

Асоційовані вади:

        Дизгенезія гонад, атрофія яєчок, затримка фізичного розвитку, дисфункція печінки.

Дані обстежень:

 • КТ головного мозку – гіпоплазія мозочка; рівномірне розширення субарахноїдального простору і шлуночкової системи; зниження щільності в базальних ядрах.
 • МРТ головного мозку – гіпоплазія мозочка, переважно черв'яка; атрофія мозочка і розширення четвертого шлуночка; зниження щільності в ділянці базальних ядер.
 • Імунний статус – різке зниження або відсутність імуноглобулінів класу A, E, G; у 45% хворих виявляються аутоантитіла до м'язів, мітохондрій, біліарних канальців, тиреоглобуліну. Підвищений рівень α-фетопротеїну і карциноембріонального комплексу. Первинна недостатність вилочкової залози.
 • Цитогенетичний аналіз лімфоцитів – знахідки інверсії 7 хромосоми та транслокацій 7 і 14 хромосом. Найчастіше у перебудови залучаються ділянки 7p13, 7q35, 14q11, 14q32, які є локусами рецепторів Т-клітин та важких ланцюгів імуноглобулінів.
 • Молекулярно-генетичний аналіз – виявлення мутації гена АТМ у зразках ДНК лейкоцитів периферичної крові або пренатального матеріалу.

Рекомендації щодо раннього виявлення атаксії-телеангіектазії:

 • визначення рівня α-фетопротеїну в сироватці крові в усіх пацієнтів з атаксією на другому році життя;
 • визначення рівня α-фетопротеїну в сироватці крові в усіх випадках поєднання частих рино-сино-бронхопульмональних захворювань з неврологічними розладами;
 • консультація лікаря-імунолога в усіх випадках підвищеного рівня α-фетопротеїну в сироватці крові хворих на атаксію або інші неврологічні розлади;
 • селективний скринінг атаксії-телеангіектазії в контингенті пацієнтів онкогематологічних відділень;
 • проведення інвазивної пренатальної діагностики стану плода в сім'ях високого ризику.

Диференційний діагноз:

        Атаксія Фрідрейха, гепатолентикулярна дегенерація, спадкові невропатії.

Етіологія:

        Аутосомно-рецесивний тип успадкування. Ген локалізований в ділянці 11q23.

Частота виникнення:

        2-3 на 100000 живонароджених. Гетерозиготні носії складають 1% населення і мають підвищену радіочутливість і схильність до онкологічних захворювань, особливо до раку молочної залози.

Ризик для сибсів:  25%.

Ризик для нащадків:  пацієнти не мають дітей.

Співвідношення між статями:  Ч1 : Ж1.

Вік прояву:

        Перші ознаки з'являються на другому році життя у вигляді порушень ходи. Телеангіектазії здебільшого з'являються на 3–5 році життя і прогресують з віком.

Прогноз:

        Прогноз захворювання несприятливий. 15% хворих помирають від злоякісних новоутворів, лімфом і лейкемії. Пацієнти, у яких перебіг захворювання без ускладнень з боку дихальної системи і без наявності новоутворень, можуть прожити до 50 років.

Ускладнення:

        Атаксія, хореоатетоз, ністагм, апраксія очних рухів, дизартрія, рецидивуючі бронхолегеневі запальні захворювання, розвиток пухлин.

Профілактика:  медико-генетичне консультування.

Пренатальна діагностика:

        Інвазивна пренатальна діагностика в сім'ях високого ризику (верифіковані випадки атаксії-телеангіектазії або поєднання неврологічної та онкогематологічної патології серед потомства).

Профілактика ускладнень:

 • обмеження променевого навантаження на організм, у тому числі проведення рентгенологічних досліджень, КТ та УФО. При необхідності методом вибору є МРТ;
 • дослідження показників клітинного і гуморального імунітету кожні 6 місяців з метою своєчасного призначення замісної терапії та профілактики інфекційних ускладнень;
 • протипоказане введення живих вакцин.

Лікування:

        Специфічна терапія не розроблена. Проводиться часткова корекція імунного статусу шляхом замісної терапії імуноглобулінами з метою профілактики інфекційних процесів. У випадку онкологічних ускладнень проводиться поліхіміотерапія згідно відповідних протоколів.

Номер з каталогу МІМ:

        208900  Ataxia-Telangiectasia; AT

Література:

 1. Диагностика и лечение наследственных заболеваний нервной системы у детей. Руководство для врачей /Под ред. В.П. Зыкова.– М.: "Триада-Х", 2007.– С.98–101.
 2. Додаток до наказу МОЗ України № 355 від 09-07-2004 "Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія".
 3. Козлова С.И., Демикова Н.С., Семанова Е., БлинниковаО.Е. Наследственные синдромы и медико–генетическое консультирование.- М.: Практика, 1996.- C. 318-319.
 4. Информационная медицинская сеть "Невронет".
 5. Наследственые болезни нервной системы: руководство для врачей /Под ред. Ю.Е. Вельтищева, П.А. Гелина.– М.: Медицина,1998.– С.83-86.
 6. Штульман Д. Р. Неврология: Справочник практ. врача.- 4-е изд., переработаное и дополненое.– М.: МЕДпресс-информ,2005.- С.514.
 7. Birth Defects Compendium. D. Bergsma (ed.). Second Edition. New York, 1979:129-130.
 8. Gorlin RJ, Cohen MM, Hennekam RCM. Syndromes of the Head and the Neck. 4th edition. Oxford University Press. 2001:566-570.
 9. Jones KL. Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformations. 6th edition. W.B. Sauders Company. Philadelphia. 2005:213-214.
Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.
14 жовтня 2010 р.

Дивіться також:
Будь-ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Пацієнт
Батьки хворого
Зацікавлена особа
Працівник освіти


Подивитись результати
Опитування
Ваша оцінка нашого сайту ІБІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати
Опитування
Для чого Вам потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати
Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати сайт знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати
American Medical AssociationClick to verify Birth Defects OMNI-Net Websites Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.

|| Початок || Повідомте про помилки || Обмін банерами || Карта сайту || Попередження || Напишіть нам ||
|| Медицина - Мистецтво - Наука - Етика || Огляди || Список "Медичних слів" та "Слів" ||